Byw Gyda Cholli Babi

Ystadegau ac Ymchwil

Faint o bobl sy’n cael eu heffeithio gan golli babanod yn y DU?

  • Cam-briodi

‘Mwy nag 1 o bob 5 beichiogrwydd …’

Camymddwyn yw pan fydd babi yn marw hyd at 23 wythnos o feichiogrwydd. Mae mwy nag un o bob pum beichiogrwydd yn dod i ben mewn camesgoriad, sy’n cyfateb i oddeutu chwarter miliwn yn y DU bob blwyddyn.

  • Marw-enedigaeth

‘1 ym mhob 250 o fabanod …’

Marw-enedigaeth yw pan fydd babi yn cael ei eni’n farw, o 23 wythnos o’i feichiogrwydd. Mae’r ffigurau cyfredol yn dangos bod 1 o bob 250 beichiogrwydd yn dod i ben mewn genedigaeth farw yn y DU. Dyna 8 babi bob dydd. Roedd 2,943 o fabanod yn farw-anedig yn 2018 yn y DU, sy’n golygu bod 4.1 ar gyfer pob 1,000 o fabanod a anwyd, yn farw-anedig. Y prif resymau dros farwenedigaeth yw:

• Mae 60% o golledion babanod o ganlyniad i farwenedigaeth yn anesboniadwy
• 17% wedi’i achosi gan haint esgynnol
• 12% wedi’u hachosi gan ffactorau brych, gan gynnwys torri plastr a chyn-eclampsia
• 5% wedi’i achosi gan annormaledd cynhenid
• 2% wedi’i achosi gan gyfyngiad twf y ffetws
• 2% wedi’i achosi gan gymhlethdodau gydag efeilliaid

  • Marwolaeth Newyddenedigol

‘2.8 babi ym mhob 1000 …’

Marwolaeth newyddenedigol yw pan fydd babi yn marw yn ystod 28 diwrnod cyntaf ei fywyd. Yn 2018 bu 2,131 o farwolaethau newyddenedigol yn y DU. Am bob 1,000 o fabanod a anwyd bu farw 2.8 o fewn 28 diwrnod i’w geni.

Cyfeiriadau – https://www.tommys.org/our-organisation/charity-research/pregnancy-statistics/stillbirth a https://www.miscarriageassociation.org.uk/media-queries/background-information/

Y Newyddion Diweddaraf

Our Stars Côr

Siarad Allan yn Uchel