Byw Gyda Cholli Babi

Rhieni a Theuluoedd

Bob mis Mae Our Sam yn darparu platfform i rywun siarad am ei brofiad ei hun o golli babanod. Nid yw hyn yn unig i rieni mewn profedigaeth, ond hefyd i’w teuluoedd a’u ffrindiau siarad am eu profiad o golli babanod, yr heriau roeddent yn eu hwynebu, sut y llwyddon nhw i ddod o hyd i ffordd i ymdopi. Nid oes rhaid i chi fod o’r DU, byddem wrth ein bodd yn clywed gan bobl ledled y byd.

Os hoffech chi siarad yn uchel am eich profiad, e-bostiwch yn unig [email protected] am ragor o wybodaeth gan gynnwys ‘Siarad yn uchel – Rhieni a Theuluoedd’ yn y blwch pwnc.

Y Newyddion Diweddaraf

Our Stars Côr

Siarad Allan yn Uchel