Byw Gyda Cholli Babi

Podlediadau

Croeso i gyfres podlediad Our Sam Talking out Loud.

Bob mis rydym yn creu podlediadau i gefnogi’r blogiau Talking out Loud a ysgrifennwyd gan bobl y mae colli babanod yn effeithio arnynt, yn ogystal â gweithwyr proffesiynol a sefydliadau unigol sy’n darparu cefnogaeth i rieni a theuluoedd mewn profedigaeth.

Rydym wedi creu’r podlediadau i godi ymwybyddiaeth, nid yn unig o’r trawma a brofir gan rieni mewn profedigaeth yn dilyn marwolaeth eu babi ar unrhyw gam o’r beichiogrwydd neu’n fuan wedi hynny, ond hefyd o’r gefnogaeth anhygoel sydd ar gael, i helpu unrhyw un yr effeithir arno i ymdopi yn y fath fodd amser anodd.

P’un a ydych chi’n rhiant mewn profedigaeth, yn deulu neu’n weithiwr proffesiynol, nid ydych chi ar eich pen eich hun, rydyn ni i gyd yma.

Latest News

Our Stars Choir

Talking Out Loud

Blog Categories