Byw Gyda Cholli Babi

Gweithwyr Proffesiynol

Bob mis Mae Our Sam yn darparu platfform i weithiwr proffesiynol, sy’n gysylltiedig â chefnogi pobl y mae colli babanod yn effeithio arnynt, siarad am y swydd y maent yn ei gwneud, er mwyn codi dealltwriaeth am y bobl sydd yno i helpu unrhyw un y mae colli babanod yn effeithio arno.

Os yw rôl eich swydd yn cynnwys cefnogi pobl y mae colli babanod yn effeithio arnynt, o ganlyniad i gamesgoriad, genedigaeth farw neu farwolaeth newyddenedigol ac yr hoffech ddweud mwy wrthym am yr hyn a wnewch, e-bostiwch [email protected] am ragor o wybodaeth gan gynnwys ‘Siarad yn uchel – Gweithwyr Proffesiynol’ yn y blwch pwnc.

Latest News

Our Stars Choir

Talking Out Loud

Blog Categories