Cyfrannu at Ein Sam

Bydd eich rhodd yn gwneud gwahaniaeth enfawr i’r gwaith a wnawn i sicrhau bod pob rhiant a theulu mewn profedigaeth, y mae colli babanod yn effeithio arnynt, yn ymwybodol o’r gefnogaeth gywir ac yn gallu cael gafael arni yn hawdd, pryd bynnag y mae ei hangen arnynt. Bydd eich rhodd hefyd yn ein cefnogi i chwalu’r tabŵ o golli babanod, trwy’r prosiectau a wnawn i godi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth, er mwyn galluogi taith fwy cefnogol, urddasol a llai ynysig i bawb dan sylw.

Gallwch ddewis cefnogi gyda rhodd unwaith ac am byth. Pa un bynnag a ddewiswch, bydd pob rhodd yn gwneud gwahaniaeth enfawr. Diolch yn fawr iawn am ddewis rhoi rhodd i Ein Sam.