Siarad Allan yn Uchel

Sands yw prif elusen colli babanod y DU

Sands yw prif elusen colli babanod y DU

Sylw ar… Ar fis cyntaf postiadau blog ‘Talking out Loud’ Our Sam, rydym yn falch iawn o gael Sands fel ein sefydliad cymorth colli babanod dan y chwyddwydr. Os ewch…

Pam mae angen cefnogaeth ar rieni mewn profedigaeth?

Pam mae angen cefnogaeth ar rieni mewn profedigaeth?

O’r cylchgrawn Newydd Gorffennaf 2021 Ym mis Gorffennaf 2021, ysgrifennodd y newyddiadurwr Kim Willis ddarn ar gyfer cylchgrawn ‘Newydd’, yn dilyn cyfweliad manwl â Our Sam Founder Philippa Davies am…

Yr Anrheg Orau

Yr Anrheg Orau

Yn ystod y broses gloi, rwyf i, fel llawer, wedi treulio mwy o amser ar y Cyfryngau Cymdeithasol. Mae Facebook, am ei holl ochrau, yn wych ar gyfer dod â…

Nid cael plant yw popeth yn y diwedd!

Nid cael plant yw popeth yn y diwedd!

“Pam wyt ti mor daer am fod yn Mam?” Mae hwn yn gwestiwn a ofynnwyd i mi sawl gwaith gan Gwnselwyr, meddygon teulu, cydweithwyr, teulu a ffrindiau. Fel ysgrifennwr a…

Pwysigrwydd deall

Pwysigrwydd deall

Daeth hen ffrind i’m gweld ddoe. Nid oeddwn wedi ei gweld ers 10 mlynedd. Roeddwn i’n gwybod ei bod wedi colli bachgen bach, a gafodd ei eni i gysgu cyn…

Stori Jasmine gan Mam Holly Coe

Stori Jasmine gan Mam Holly Coe

Ar 7 Hydref 2015 yn 36 wythnos a 5 diwrnod yn feichiog, sylwais nad oeddwn wedi teimlo Jasmine (fy ail blentyn) yn symud fel arfer gyda’r nos ac es i…