Côr

Mae Côr Our Stars yn rhyddhau eu sengl gyntaf

Mae Côr Our Stars yn rhyddhau eu sengl gyntaf

Heddiw, mae diwrnod cyntaf Wythnos Ymwybyddiaeth Colli Babanod 2021, Côr Our Stars ar gyfer rhieni mewn profedigaeth yr effeithir arnynt gan golli babanod, yn falch iawn yn rhyddhau eu sengl gerddoriaeth a fideo gyntaf gyda chân wreiddiol o’r enw Little Light.

Helo a chroeso i flog Our Stars Côr Awst

Helo a chroeso i flog Our Stars Côr Awst

A beth yw mis Awst wedi bod i ni. Dechreuodd gyda’r paratoadau olaf ar gyfer recordio ein cân arbennig iawn a daeth i ben gyda ni i gyd yn cwrdd…

Cân arbennig iawn

Cân arbennig iawn

Gallwch chi wneud gwahaniaeth i rieni mewn profedigaeth Philippa ydw i, a fi yw’r Mam falch i Sam a’i phedwar brodyr a chwiorydd. Ganwyd Sam yn cysgu yn 2012, a…

Taith Gerdded Elusen ein Côr Sêr

Taith Gerdded Elusen ein Côr Sêr

Helo a chroeso i bob un o ddarllenwyr ein hail Blog! Rwyf wedi cael y dasg o ysgrifennu Blog June; gobaith ychydig yn frawychus, ond her y byddaf yn ymdrechu…