Cerddoriaeth

Mae Côr Our Stars yn rhyddhau eu sengl gyntaf

Mae Côr Our Stars yn rhyddhau eu sengl gyntaf

Heddiw, mae diwrnod cyntaf Wythnos Ymwybyddiaeth Colli Babanod 2021, Côr Our Stars ar gyfer rhieni mewn profedigaeth yr effeithir arnynt gan golli babanod, yn falch iawn yn rhyddhau eu sengl gerddoriaeth a fideo gyntaf gyda chân wreiddiol o’r enw Little Light.

Cân arbennig iawn

Cân arbennig iawn

Gallwch chi wneud gwahaniaeth i rieni mewn profedigaeth Philippa ydw i, a fi yw’r Mam falch i Sam a’i phedwar brodyr a chwiorydd. Ganwyd Sam yn cysgu yn 2012, a…