Archif Newyddion

Archif o straeon newyddion o Our Sam

Archif o straeon newyddion o Our Sam

Rydyn ni wedi bod yn ffodus iawn gyda’r gefnogaeth rydyn ni wedi’i chael gan y wasg a’r cyfryngau dros y 2 flynedd ddiwethaf gyda datblygiad Our Sam a chyn hynny…

Cyhoeddiad Balch gan Our Sam

Cyhoeddiad Balch gan Our Sam

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi bod Our Sam bellach yn elusen gofrestredig (CIO) – Rhif Elusen Gofrestredig 1191411 Hwn oedd y cam mawr cyntaf yr oedd angen i ni…