Byw Gyda Cholli Babi

Ein Datganiad Cenhadaeth

Mae Our Sam yn gweithio i godi ymwybyddiaeth, deall a gwella cefnogaeth i unrhyw un y mae colli babanod yn effeithio arno o ganlyniad i gamesgoriad, genedigaeth farw a marwolaeth newyddenedigol.

Colli Babanod SOS – Cynllun Peilot

  • Sefydliadau Cyngor ac Arweiniad
  • Cymorth Meddygol
  • Lles a Chefnogaeth Emosiynol
  • Gwasanaethau Angladd
  • Creu Atgofion
  • Cymorth Ariannol
  • Sefydliadau Ymchwil
  • Beichiogrwydd ar ôl Colli
  • Arfau Gwag

Diweddariadau Diweddaraf

Clawr Golau Bach

Mae Côr Our Stars yn rhyddhau eu sengl gyntaf

Posted on
Heddiw, mae diwrnod cyntaf Wythnos Ymwybyddiaeth Colli Babanod 2021, Côr Our Stars ar gyfer rhieni mewn profedigaeth yr effeithir arnynt gan golli babanod, yn falch iawn yn rhyddhau eu sengl gerddoriaeth a fideo gyntaf gyda chân wreiddiol o’r enw Little Light.
Our Sam Elusen

Croeso i wefan newydd Our Sam

Posted on
Wrth i ni ddechrau yn Wythnos Ymwybyddiaeth Colli Babanod 2021, rydym yn falch iawn o’ch croesawu i wefan newydd Our Sam.

Diweddariadau Diweddaraf

Clawr Golau Bach

Mae Côr Our Stars yn rhyddhau eu sengl gyntaf

Posted on
Heddiw, mae diwrnod cyntaf Wythnos Ymwybyddiaeth Colli Babanod 2021, Côr Our Stars ar gyfer rhieni mewn profedigaeth yr effeithir arnynt gan golli babanod, yn falch iawn yn rhyddhau eu sengl gerddoriaeth a fideo gyntaf gyda chân wreiddiol o’r enw Little Light.
Logo Sands

Sands yw prif elusen colli babanod y DU

Posted on
Sylw ar… Ar fis cyntaf postiadau blog ‘Talking out Loud’ Our Sam, rydym yn falch iawn o gael Sands fel ein sefydliad cymorth colli babanod dan y chwyddwydr. Os ewch…