Podlediadau
/ / Pennod 2 – Rhieni a theuluoedd mewn profedigaeth, gyda mam Holly Coe

Pennod 2 – Rhieni a theuluoedd mewn profedigaeth, gyda mam Holly Coe

Yn ail bennod Our Sam Talking out Loud, mae’r Sylfaenydd, Philippa Davies, yn siarad â’r fam mewn profedigaeth Holly Coe am ei merch brydferth Jasmine, a fu farw yn 2015 yn 4 diwrnod oed. Mae Holly a Philippa yn siarad yn agored am golled, ymdopi â cholled, bywyd ar ôl colled, pen-blwyddi ac ymdopi â brodyr a chwiorydd ar ôl colli.

Mae’r diwrnod y mae’r podlediad hwn yn cael ei ryddhau, 8 Hydref 2021, yn nodi pen-blwydd Jasmine yn 6 oed, a hoffem anfon ein cariad at y fam anhygoel o ddewr hon a’i theulu rhyfeddol a dymuno pen-blwydd hapus i Jasmine gan bawb yn Ein Sam.

Mae’r podlediad yn cefnogi’r blog Rhieni a Theuluoedd a ysgrifennwyd gan Holly o dan adran Talking out Loud ar wefan Our Sam.

Os hoffech gael mwy o wybodaeth am Ein Sam, neu i gefnogi’r gwaith a wnawn, ewch i yoursam.org.uk

Cynhyrchir y podlediad hwn gan Our Sam (Rhif Cofrestru Elusen 1191411).

Cyflwynir gan Philippa Davies
Golygwyd gan New Noise Audio
Troslais Si Kneale

Similar Posts