Podlediadau
/ / Pennod 1 – Traethau gyda Dr Clea Harmer (Prif Swyddog Gweithredol Sands UK)

Pennod 1 – Traethau gyda Dr Clea Harmer (Prif Swyddog Gweithredol Sands UK)

Yn y bennod gyntaf un o Our Sam Talking out Loud, mae’r Sylfaenydd, Philippa Davies, yn siarad yn fanwl â Dr Clea Harmer (CEO Sands) am Sands, yr elusen marw-enedigol a marwolaeth newyddenedigol fwyaf blaenllaw yn y DU, gan gynnwys cymhellion Clea ei hun i ymuno â Sands , datblygiad Sands o’r dyddiau cynnar hyd yn hyn, pwysigrwydd pob babi sy’n cael ei golli, y gefnogaeth y mae Sands bellach yn ei darparu i rieni a theuluoedd mewn profedigaeth, y Gynghrair Colli Babanod ac Wythnos Ymwybyddiaeth Colli Babanod 2021.

Mae’r podlediad yn cefnogi’r sylw ar dudalen sefydliadau cymorth colli babanod o dan adran Talking out Loud ar wefan Our Sam.

Os hoffech gael mwy o wybodaeth am Our Sam or Sands neu i gefnogi’r gwaith a wnânt, gallwch fynd i yoursam.org.uk neu sands.org.uk

Cynhyrchir y podlediad hwn gan Our Sam (Rhif Cofrestru Elusen 1191411).

Cyflwynir gan Philippa Davies
Golygwyd gan New Noise Audio
Troslais Si Kneale

Similar Posts